Sveriges radio rapporterar om forskningsprojektet »Självvald inläggning för psykossjukdomar« som kommit med en rapport om ettårsresultatet i projektet.

Patienterna mår generellt bättre av att veta att de kan lägga in sig själva när de känner att det behövs, enligt Maria Mattsson, forskningsansvarig.

– Det har visat sig att även de patienter som har kontrakt men väljer att inte lägga in sig är nöjdare, eftersom de har tryggheten att de kan lägga in sig, säger hon till Sveriges Radio.

Resultatet hittills visar att antalet vårddagar halverades och att antalet dagar i tvångsvård minskade med två tredjedelar för patienter med psykossjukdomar.

– Men populationen är liten, i rapporten ingår bara 49 patienter. Vi behöver följa fler patienter och över en längre tid för att se om de lovande resultaten håller i sig, säger Maria Mattsson till Läkartidningen

Forskningsprojektet pågår till 2018.

Läs mer om projektet här.