Det är nyhetsbreven Läkemedelsmarknaden och Digital hälsa som har kartlagt hur de stora myndigheterna inom hälso- och sjukvårdens område hanterar känsliga uppgifter, rapporterar Dagens Medicin.

Kartläggningen visar att såväl Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och E-hälsomyndigheten har outsourcat IT-drift och administration till externa parter i Sverige. I IVO:s fall rör det exempelvis drift och förvaltning av Vårdgivarregistret och Biobanksregistret. 

Läkemedelsverket köper vissa administrativa tjänster, som stöd för lönehantering, externt. Socialstyrelsen har enligt Dagens Medicin tidigare lagt ut uppdraget att samla in och bearbeta personuppgifter till Donationsregistret på en extern part, men beslutade redan i våras att ta tillbaka det till myndigheten.

Folkhälsomyndigheten, som bland annat hanterar vaccinationsregistret, har valt att inte outsourca några verksamheter.

Läs också:

Känsliga hälsodata hanteras utan säkerhetsprövning utomlands