Sveriges Radio Malmöhus rapporterade nyligen att 22 personer skjutits i Malmö sedan årsskiftet, varav sex avlidit. Övriga 16 har fått allt från lindriga till livslånga skador.

Mikael Ekelund, överläkare och driftsansvarig för akutkirurgin vid Skånes universitetssjukhus i Malmö säger till radion att skottskador fortfarande är ovanliga jämfört med andra sorters skador. Det finns heller ingen expertis på skottskador i Sverige.

– Sverige kommer förhoppningsvis inte att bli ett lärosäte för skottskador, men den mängd som finns ger ändå ett krav på att vi tillskansar oss den kunskapen, säger han till Sveriges Radio.

När de skottskadade patienterna överförs till en vårdavdelning från akuten eller intensivvårdsavdelningen innebär det i många fall en stor påfrestning för vårdavdelningarna. Enligt en artikel i Vårdfokus är patienterna och deras kriminella nätverk ofta hotfulla mot personalen. Om det finns en hotbild mot den skottskadade patienten kan beväpnad polis röra sig i korridorerna, vilket uppfattas som skrämmande av både personal och andra patienter.

En övergripande plan för hur personalen ska agera när de får in en skottskadad patient blev klar så sent som i juni i år, trots att skjutningar varit vanliga i Malmö sedan 1980-talet då Hells Angels och Bandidos började skjuta på varandra i regionen, och trots att skottskador sedan början av 2000-talet blivit allt vanligare på många vårdavdelningar.

Marie Jensen, säkerhetshandläggare och sjuksköterska utbildad i forensisk omvårdnad, intervjuade i höstas omvårdnadspersonal och enhetschefer om den här typen av patienter. Det som kom fram var att det ofta var de anhöriga och gängen med unga killar som var det största problemet.

– De senaste två tre åren har bilden ändrats totalt. Nu för tiden handlar det om unga grabbar som oftast är uppväxta i kriminella familjer och lever helt utanför samhället med sina egna regler. Den hierarkiska struktur som finns i de äldre gängen saknas oftast helt, säger hon till Vårdfokus.

De anhöriga kan också bete sig skrämmande enligt dem hon intervjuat. Bland annat kan de ställa orimliga krav, vara utagerande, och om patienten avlidit anklaga personalen för att ha orsakat patientens död.

I en annan artikel i Vårdfokus berättar en sjuksköterska om hur de anställda hanterar de skottskadade patienterna och deras anhöriga. De försöker vara två i rummet, men det är inte alltid möjligt när det är ont om personal. På grund av den ofta hotfulla stämningen tar många av sig namnbrickorna och man har tagit ner fotografierna på personalen från en tavla där de fanns tidigare.

Sjuksköterskan efterlyser standardiserade rutiner för hur skottskadade ska tas om hand, liknande de som finns för den som brutit höften eller fått en stroke.

– Och så tycker jag faktiskt att det alltid borde finnas med en ordningsvakt och en polis under hela vårdtiden, säger sjuksköterskan till Vårdfokus.

  

Läs mer:

Ökat användande av skjutvapen vid grovt våld utmaning för akutvården

Akuten i Malmö låser nattetid