Det var efter skjutningen i Östberga i södra Stockholm i tisdags, där en person avled, som oroligheterna vid akutmottagningen uppstod. Detta sedan en grupp personer försökt ta sig in på akutmottagningen dit de skjutna personerna förts för att få vård.

Tumultet ska bland annat ha gjort att patienter på akutmottagningen tvingats flytta till andra utrymmen, men enligt uppgifter till SVT fick polisen efter en kortare stund kontroll på situationen.

– Det blev en hel del tumult och då flyttade vi besökare och patienter till andra rum. Samtidigt höjer vi skalskyddet och tar in fler vakter, säger Karolinska universitetssjukhusets säkerhetschef Carl Magnus Rutherfalk till P4 Stockholm.

På frågan om sjukhuset kommer att se över sitt säkerhetsarbete efter den inträffade händelsen säger Carl Magnus Rutherfalk P4 Stockholm:

– Vi ändrar ju ständigt våra rutiner för att följa med i utvecklingen.

Mikael Nilsson, specialist i internmedicin och klinikombud vid akutmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, var själv inte på plats vid den aktuella händelsen men har i kontakt med kollegor fått en bild av hur situationen upplevdes av läkarna som var på plats.

– Läkargruppen som arbetade verkade inte tycka att man var informerad om vad som hände. Det upplevdes som olustigt när man inte visste vad man skulle göra. Det innebär ju ett psykosocialt arbetsmiljöproblem oavsett om någon blev skadad eller inte. Sedan skapar det ju ett stopp för inflödet av patienter vilket också är en del i det medicinska omhändertagandet. Ambulanser kunde inte komma fram, säger Mikael Nilsson.

Kan du se något konkret som kan göras för att bättre kunna hantera den här typen av händelser?

– Dels att rutinerna är kända av samtliga personalgrupper, det är viktigt, och dels att samtliga personalgrupper får information om händelser på olika nivåer. Vi har också, i samband med en skyddsrond, påtalat att skalskyddet är för dåligt, men sjukhuset har hänvisat till att man snart ska flytta. Det är lätt att se förbättringspotentialen i det här.

– Vi kommer att behöva gå vidare utifrån ett fackligt perspektiv med det här på högre nivå. Och det kommer man förstås att behöva göra tvärfackligt eftersom alla personalgrupper berörs, avslutar Mikael Nilsson.

Läs även:

Akuten i Malmö låser nattetid

ST-läkare överfölls av patient: »Allt hände så snabbt«

Forskaren Sofia Wikman: Nedskärningar och hot följs åt

Läkarförbundet: »Som medarbetare ska man kräva att det finns rutiner som alla känner till«

När ska man anmäla hot och våld?