Molekylen som KI-forskarna upptäckt visade sig i djurförsök på möss ha god effekt vid behandling av glioblastom, en aggressiv form av hjärntumör. Molekylen riktade in sig på cancercellernas överkänslighet för vakuolisering (blåsbildning) och fick dem att explodera och dö, medan friska hjärnceller inte verkade påverkas.

Resultaten, som publicerades 2014 i den vetenskapliga tidskriften Cell, blev mycket uppmärksammade.

Dessutom startades ett bioteknikföretag för att så snart som möjligt kunna ta molekylen vidare till kliniska prövningar.

Men några kliniska prövningar inleddes aldrig, och tidigare i år kunde Läkartidningen berätta att en av orsakerna till det var att det funnits problem att upprepa effekterna gällande överlevnaden hos försöksdjuren.

Artikelns huvudförfattare Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet och ledamot i Nobelkommittén, medgav i en intervju med Läkartidningen i mars i år att vissa resultat varit överskattade och att en korrigering i den ursprungliga artikeln skulle göras.

På frågan om han ångrade publiceringen svarade Patrik Ernfors:

– Nej, det kan jag inte säga. Publiceringen är ett stort och omfattande arbete som innehåller betydligt mer än det som vi behöver korrigera, och de övriga delarna kan vi vara nöjda med. De innefattar allt från screening av molekyler till identifiering av mekanismerna av molekylen i celler och hur celler dör. Det är väldigt omfattande arbeten. Problemet är i den sista panelen, i den sista figuren som rör effekt på djurens överlevnad. Resten av studien i sig är, som jag uppfattar det, intakt. Vi har reproducerat många av resultaten i studien efteråt. »Grundclaimet« i arbetet står oförändrat.

Men den ursprungliga artikeln har blivit mer än korrigerad. På tidskriften Cells webbplats står artikeln som »retracted«. Tillbakadragandet ska ha skett på begäran av artikelns författare.

I en kommentar i anslutning till den nu tillbakadragna artikeln skriver författarna bland annat att man i processen med att generera ytterligare prekliniska data inte kunnat replikera de ursprungliga resultaten som visar att molekylen förlänger överlevnaden hos möss som implanterats med glioblastomceller. Man har också gjort retrospektiva histopatologiska undersökningar av mushjärnor från kontrollgruppen som indikerar att dessa möss fått tumörtillväxt på en annan plats i hjärnan och att det kan ha påverkat överlevnaden.

Detta gör att det går att ifrågasätta effektiviteten in vivo av vaqcuinol-1 som monoterapi och därför anser författarna att det ansvarsfulla att göra är att dra tillbaka artikeln.

Läkartidningen har sökt Patrik Ernfors för en kommentar.

Den tillbakadragna artikeln finns tillgänglig på tidskriften Cells webbplats.

Läs mer:

Forskare backar om behandling av hjärntumörer