Daniel Gedeborg tog initiativ till en webbkurs som en motor för ST-läkare att komma igång med att regelbundet läsa teori. Foto: Karl Lundström

– Tanken var att den skulle bli en yttre motor att få igång den teoretiska inlärningen, som ofta hamnar på efterkälken inför alla andra krav som ST-läkarna upplever, säger Daniel Gedeborg, initiativtagare och nybliven specialist inom barn- och ungdomsmedicin.

Pediatrikcirkeln utgår ifrån läroboken »Illustrated Textbook of Paediatrics« av Tom Lissauer och Graham Clayden. Den är tänkt i första hand för ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin, men är öppen för alla. Cirkeln startade 2015 och avslutas julen 2017. Sedan börjar den om.

Daniel Gedeborg fick idén från en artikel i Läkartidningen om en studiecirkel för ST-läkare som Öron-, näsa- halskliniken i Uppsala startade och tänkte att det vore en bra idé att göra något liknande för blivande pediatriker. Han fick genom föreningen Barnläkare under utbildning (BLU) kontakt med andra som var intresserade av att hjälpa till  och de började leta efter en lämplig kursbok.

– Den stora knäckfrågan är om vi valde rätt bok, är den för basal? Vi ville ha en bok som var lättläst och stimulerande, och »Illustrated Textbook of Paediatrics« har bredden och strukturen. Det verkar som att folk gillar den. 

Läroboken läses i små portioner, fem–sex sidor per vecka, under 91 veckor. Varje vecka får deltagarna svara på fyra till sju frågor. De har tre veckor på sig att svara på frågorna. En del deltagare hänger med genom hela kursen, andra väljer att ta vissa avsnitt. 

Allt arbete med cirkeln har skett ideellt. Fem personer har varit involverade hela tiden, mest med att formulera de frågor som hör till varje avsnitt. Vid behov har de tagit in andra personer för punktinsatser. För den tekniska lösningen fick de stöd från BLU. 

Nu håller de på och skriver frågor till de sista avsnitten. Till årsskiftet tar första cirkeln slut, och sedan är det andra redaktörer som tar vid.

– Det första året med cirkeln präglade hela mitt liv, men det är lättare nu, kanske jag lägger ett par timmar i veckan på att redigera frågor, säger Daniel Gedeborg, som tillsammans med Lisa Törnudd varit huvudredaktörer för cirkeln.

En förutsättning för att deltagarna ska kunna hoppa in var som helst i kursen är att avsnitten inte bygger på varandra. 

– Varje vecka ska kunna läsas för sig själv, så det har varit en svårighet att hålla frågorna till det som står i veckans avsnitt av boken. Men vi har även stjärnfrågor om vad som helst inom ämnet, då deltagarna får leta information utanför boken, men de frågorna är inte poänggivande.

Nivån på kursen skulle vara så att deltagarna skulle kunna klara den utan alltför mycket tid och planering.

– Om man bara vill delta i kursen kan man klara varje vecka på en kvart, vill man fördjupa sig mer kan man lätt lägga till en timme, säger Daniel Gedeborg.

De deltagare som fått godkänt på 80 procent av veckorna får ett intyg på godkänd kurs.

– Det finns ingen formell sanktion från Barnläkarföreningen eller Socialstyrelsen att den här kursen betyder något, men det kanske är något man kan visa upp för en chef att man gått igenom. Det verkar ändå vara viktigt för deltagarna att klara kursen, säger Daniel Gedeborg. 

Pediatrikcirkeln

Sedan starten har 280 deltagare svarat på 7 000 veckoprov.

Cirka 50 deltagare svarar på frågorna varje vecka. Ungefär 35 deltagare har svarat på minst 90 procent av veckoproven. 

För att få godkänt på veckans uppgift krävs 75 procent rätt på frågorna. Vid godkänt på minst 80 procent av veckorna får deltagaren ett intyg på godkänd kurs.

Läs mer om kursen här.