Landstingets beslut innebär att akutmottagningen för kirurgi och medicin, som är belägen vid Hötorget i centrala Stockholm, försvinner vid årsskiftet då avtalet löper ut.

Enligt SVT Nyheter har akutkliniken vid Cityakuten tagit emot omkring 18 000 patienter om året, men landstinget menar att vårdbehovet i stället kommer att täckas av de närakuter som är planerade att inrättas under de kommande åren.

– Nu går vi ut och gör en ny vårdnivå i vårt landsting där vi också tillför närakuter. Och då finns det inte utrymme för att förlänga ett sådant här avtal, säger landstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M) till SVT Nyheter Stockholm.

Cityakutens övriga verksamheter, som bland annat innefattar öron- näs- och halsmottagning och ortopedimottagning, kommer dock att finnas kvar i lokalerna.