Regeringen och Vänsterpartiet fortsätter satsningen på förlossningsvården, och med höstbudgeten kommer ytterligare en miljard per år under femårsperioden 2018–2022. Pengarna ska gå till ökad personaltäthet och bättre arbetsmiljö, men även till neonatalvård.

Därtill görs satsningar på psykiatrin. Nästa år vigs 600 miljoner kronor till både barn- och vuxenpsykiatri. De kommande två åren ökar den summan ytterligare till 1,1 miljarder per år under 2019 och 2020.

Det är satsningar som Läkarförbundet välkomnar.

– Vi behöver framför allt satsa på psykiatrin inom den öppna vården för att minska den psykiska ohälsan. Här behöver regeringens budgetsatsning riktas på fler specialistkurser i psykiatri så att vi får fler psykiatriker, säger ordförande Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

Regeringen och Vänsterpartiet gör även en satsning på barnhälsovården på 137 årliga miljoner under tre år. Pengarna ska gå till att nå fler patienter, framför allt de som har sämre hälsa och tandhälsa. Men de ska också användas till information för att öka barns vaccinationsgrad. Regeringen vill också utöka det nationella vaccinationsprogrammet med vaccination mot rotavirus.

Tidigare har även regeringen och Vänsterpartiet berättat om sin satsning om två miljarder kronor till bättre arbetsvillkor för anställda i hälso- och sjukvård. Det handlar bland annat om ökad bemanning, om att se över villkor och erbjuda kompetensutveckling – allt för att göra vårdyrket mer attraktivt och få anställda att stanna.

Nästa år ska också screening för livmoderhalscancer blir avgiftsfri i de intervall och för de åldersgrupper som Socialstyrelsen rekommenderar. Satsningen ska kosta 141 miljoner kronor per år. Tidigare i år presenterade därtill statsministern att regeringen satsar på vårdgarantin i primärvården och patientkontakter, genom den så kallade patientmiljarden.

Som Läkartidningen tidigare har berättat innehåller höstbudgeten också en satsning på nya utbildningsplatser på läkarprogrammet. Totalt rör det sig om 440 nya platser fram till år 2023.

Tillsammans med fördubblat tandvårdsbidrag ska regeringens satsningar landa på 5,5 miljarder kronor.

Generellt sett är Läkarförbundet positivt till satsningarna. Men mer behöver göras, det behövs en genomgripande reform, menar Heidi Stensmyren.

– För att säkerställa en fullt utbyggd primärvård, till hela befolkningen, krävs ett nationellt definierat primärvårdsuppdrag och fler allmänläkare. Alla ska veta vem som är deras läkare på vårdcentralen.

Läs också:

Regeringen miljardsatsar på sjukvården i höstbudgeten