Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utgör bristen på vårdplatser på Helsingborgs lasarett en fara för patientsäkerheten.

Vårdplatsbristen gör att patienter måste ligga kvar på akutmottagningen orimligt länge i väntan på en vårdplats och IVO:s tillsyn har visat att de patienter som ligger kvar där har blivit utan både nyinsatta och tidigare ordinerade mediciner.

Enligt IVO har bristerna lett till vårdskador – såväl dödsfall som fysiskt och psykiskt lidande.

IVO har tidigare krävt att Region Skåne åtgärdar de brister som framkommit i tillsynen. Men eftersom vårdgivaren inte vidtagit de åtgärder som krävs hotar nu ett vite på en miljon kronor.

Senast den 14 december ska Region Skåne redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras.

 

IVO kräver att Region Skåne säkerställer att akutmottagningen på Helsingborgs lasarett

  • inför ett system som garanterar att alla patienter, även de som ligger kvar på akuten i väntan på vårdplats, får de läkemedel som de ska ha vid korrekt tidpunkt,
  • inför ett rapportsystem som garanterar att tjänstgörande läkare får väsentlig information om samtliga patienter på akuten – det vill säga även om dem som ligger kvar i väntan på vårdplats, samt
  • organiserar akutmottagningens resurser så att patienter som väntar på vårdplats får den omvårdnad och övervakning de behöver, oavsett inflödet av nya patienter.