Under flera år ökade antalet dödsfall som klassades som läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

Men de senaste åren tycks alltså trenden ha vänt. Förra året dog 910 personer av de här orsakerna, jämfört med 2015 och 2014 då det handlade om knappt 950 respektive 940 personer, enligt Socialstyrelsens statistik.

Den här typen av dödsfall är betydligt vanligare bland män än bland kvinnor. Generellt sker de också i yngre ålder hos män än hos kvinnor.

Förra året var opioider den vanligaste orsaken till dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning.