Förra året rapporterades nästan 50 000 färre slutenvårdstillfällen jämfört med 2015.

Närmare bestämt rörde det sig om 1 494 000 slutenvårdstillfällen med en huvuddiagnos under 2016, jämfört med 1 544 000 året före.

Samtidigt minskade antalet patienter i slutenvården med 22 000 – från 902 000 till 880 000.

De vanligaste orsakerna till slutenvård var hjärt–kärlsjukdomar och olika symtom, som bröstsmärta eller buksmärta.