Enligt den utvärdering som forskare vid Malmö högskola har gjort har alltså både tillgängligheten och antalet patienter i behandling ökat sedan Region Skåne införde Vårdval LARO 2014.

– Det har blivit mer än dubbelt så många mottagningar, 18 jämfört med de 8 som fanns tidigare. Antalet patienter har också ökat med nästan 50 procent mellan 2013 och 2016. Det förekommer i princip ingen kö till behandlingen nu, säger Lisa Andersson, doktorand vid Malmö högskola och en av dem som står bakom utvärderingen där bland annat chefer vid LARO-mottagningar och patienter har intervjuats.

– Många patienter är mer nöjda med sin behandling. Överlag har de också uttryckt att de är väldigt nöjda med att de kan välja och välja bort mottagningar, fortsätter hon.

Även när det gäller farhågorna om att vårdvalet skulle få mottagningar att locka patienter med frikostig förskrivning av benzodiazepiner eller andra beroendeframkallande läkemedel ser det ganska positivt ut, enligt utvärderingen.

– Vi kan inte se att de farhågorna besannats. Det var främst två mottagningar som stack ut när det gällde förskrivning av benzodiazepiner och de har blivit granskade av IVO och Region Skåne, säger Lisa Andersson.

I det första fallet resulterade granskningen i vissa åtgärdskrav, som genomfördes av mottagningen i fråga.

Däremot har inte förhoppningen om att vårdvalet skulle minska de opioidrelaterade dödsfallen i Skåne infriats. I stället är det något fler som har dött på grund av heroin, metadon och buprenorfin sedan vårdvalet infördes, visar en genomgång av obduktionsrapporter.

Det handlade om 83 personer mellan juli 2014 och juni 2016, jämfört med 73 under 2012 och 2013.

– Vi vet inte vad ökningen av dödsfall i Skåne under vår undersökningsperiod beror på eller om den har någon koppling till vårdvalet. Ökningen utgörs av ganska få dödsfall per år. Det skulle ju kunna vara så att en liten fluktuation under en kort period får stort genomslag, säger Lisa Andersson.

Men hon konstaterar också att det inte kan uteslutas att ökningen kan bero på ökat läckage, det vill säga att patienter säljer eller delar med sig av metadon och buprenorfin som används under behandlingen.

– Det finns både faktorer som talar för och faktorer som talar emot det. Nu kommer vi att titta vidare på materialet med dödsfallen. Vi har ganska mycket mer information, säger Lisa Andersson.

Parallellt med utvärderingen har en medicinsk utvärdering av vårdvalet gjorts av Lars-Håkan Nilsson, specialist i allmän- och rättspsykiatri och medicinsk rådgivare för LARO.