Landstingen vill binda bemanningsföretagen till lägre priser genom att låta dem konkurrera om ramavtal med fasta prislistor. När landstingen sedan behöver hyra in personal, har de upphandlade bolagen ett antal dagar på sig att svara på landstingens förfrågan. Under de dagarna har bolag med ramavtal ensamrätt. Det innebär att endast de känner till vilka behov landstingen har för tillfället.

Men flera av de största koncernerna har dotterbolag, och enligt SVT:s granskning sprids informationen inte sällan vidare till dem. Medan de upphandlade bolagen uppger att de inte kan leverera, så kan deras dotterbolag det – via dyrare direktupphandlingar som ger landstingen sämre möjlighet att ställa krav på den inhyrda personalen och bolaget.

SVT ger tre exempel:

  • Doctor 24, som är dotterbolag till Dedicare, hyr ut allmänläkare till Region Kronoberg där Dedicare har ramavtal.
  • Pluscare, dotterbolag till NGS Group, hyr ut allmänläkare till Region Norrbotten där NGS Group har ramavtal.
  • Norskregistrerade Legeleasing hyr ut läkare i Region Jämtland-Härjedalen via direktupphandling, medan moderbolaget Läkarleasing säger att de inte kan leverera läkare.

Enligt granskningen är det inte ovanligt att samma läkare hoppar runt mellan flera bolag i samma koncern.

På frågan varför koncernen gör direktupphandlingar med landsting de har ramavtal med, svarar Dedicares VD Stig Engcrantz SVT Nyheter att det handlar om en anpassning till marknaden. Långa upphandlingstider i kombination med läkarnas »snabba löneökningar« gör det enligt honom svårt att sätta priser i upphandlingar som man sedan kan gå med vinst på. 

Läs också:

Vårdbemanningsföretag ser ljust på framtiden

Kostnader för hyrpersonal ökar igen