Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en utredning av ortopeden efter att Skaraborgs sjukhus gjort en orosanmälan. Den gjordes i sin tur efter att två kollegor på sjukhuset gjort en anmälan till IVO efter att de upptäckt ett 40-tal misstänkta vårdskador relaterade till metoden.

IVO riktar skarp kritik mot ortopeden och föreslår att han ska få en prövotid på tre år. IVO skickar också ärendet vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som ska fatta beslut om huruvida ortopeden får behålla sin legitimation eller inte.

– Det är tungt, jag måste kämpa vidare, säger ortopeden till Sveriges Radio P4 Skaraborg.

Det var för nästan ett år sedan som ortopeden stängdes av efter misstankar om att han använt Ilizarov-metoden på felaktiga grunder i 49 patienters fall. Då riktades även kritik mot sjukhuset för bristande kontroll. Ytterligare ett antal turer följde, där både läkarens agerande, sjukhusets informationsflöde och de två anmälande läkarna granskades.

Läkarna som anmälde ortopeden utreddes av polis för misstänkt dataintrång, då de haft tillgång till flera patienters journaler trots att de inte varit behandlande läkare. Polisens förundersökning lades dock ned i augusti i år.

Justitieombudsmannen gick in och granskade kommunikationen mellan chefläkaren på sjukhuset och den externa utredaren, efter att Sveriges Radio P4 Skaraborg kunde visa på att alla handlingar inte offentliggjorts. Myndigheten gav i våras chefläkaren kritik för att hon använt sitt privata mejlkonto vilket gjorde att exempelvis medierna inte kunde begära ut mejlen.

IVO har ännu inte fattat beslut angående den ursprungliga anmälan som lämnades in av ortopedens två läkarkollegor.

Läs tidigare artiklar:

Läkare avstängd efter ifrågasatt behandling

Avstängd Skaraborgsläkare tillbaka – får annan tjänst

Chefläkare får JO-kritik för privat mejlväxling