I augusti skulle en läkare skicka recept på det blodförtunnande läkemedlet Waran via systemet. I samband med det försvann historik, information om tidigare utdelningstillfällen, i journalsystemets läkemedelsmodul. Det skriver S:t Görans chefläkare Niclas Skyttberg i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Han skriver vidare att informationsförlust i Cosmic är känt sedan tidigare, och trots att systemet har korrigerats flera gånger så har felet bestått, eller försvunnit för att sedan komma tillbaka.

Sjukhuset menar att det är en allvarlig brist som kan få stora konsekvenser för patientsäkerheten. Felet är anmält till leverantören med en högsta allvarlighetsnivå och Cosmic-användare i andra landsting har informerats.