– Jag tog initiativ till det här i kölvattnet av Paolo Macchiarinis uppmärksammade forskning. Då såg jag ett behov av att återupprätta förtroendet och minska oron bland patienter och anhöriga med att delta i kliniska prövningar, säger forskningslandstingsrådet Peter Carpelan (M) till Dagens Nyheter.

Enligt tidningen ska landstinget i dag, tisdag, ta beslutet om utbildningskravet som innebär att verksamhetschefer ska kunna intyga att de gått en utbildning i Good Clinical Practice, GCP. Tanken är att det ska stärka förtroendet för forskning och kliniska prövningar samt att berörda parter ska veta vilka lagar och regler som gäller.

Dessutom ska det införas intygskrav om en så kallad ansvarsförbindelse mellan forskare och verksamhetschef eller motsvarande för att tydliggöra ansvar, roller och att parterna har godkänt att lagar, riktlinjer och god klinisk sed har följts för den aktuella forskningen.