Sofia Rydgren Stale. Foto: Rickard L Eriksson

– Vi är positiva till att man ser över och prioriterar utbildningen av läkare, men det är viktigt att man fortsätter att följa upp att man kan bibehålla en bra kvalitet på grundutbildningen, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.

– Nu har universiteten själva varit med i det här förslaget till utökning och lagt nivån på 40 platser per termin och gjort bedömningen att man klarar av att bibehålla kvaliteten. Det är viktigt man fortsätter att följa det, för det handlar om att man ska ha tillräckligt många lärare på universiteten, men också tillräcklig handledning i sjukvården när man ska göra sina kliniska placeringar, fortsätter hon.

Enligt Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, handlar satsningen på de nya utbildningsplatserna om att på ett bättre sätt kunna klara kompetensförsörjningen för sjukvården framöver. Sofia Rydgren Stale menar att man också måste se över antalet AT- och ST-platser när det gäller kompetensförsörjningen.

– Det är även viktigt att man även tittar på de följande stegen när man pratar kompetensförsörjning på sikt, eftersom det framför allt är färdiga specialister som behövs. Då är det viktigt att man följer med och utökar dimensioneringen i hela kedjan och inte bara i grundutbildningen. Man måste också öka antalet AT- och ST-platser för att inte bygga på de flaskhalsar som redan finns i dag, säger Sofia Rydgren Stale.

Sofia Rydgren Stale vill också se att regeringen går vidare och lägger fram ett förslag om en ny introduktionstjänst med utgångspunkt i den utredning som Jens Schollin lämnade till regeringen i våras.

I utredningen föreslogs bland annat att en sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning skulle följas av bastjänstgöring, BT, som ersätter dagens AT. Ett syfte med bastjänstgöringen är att den också skulle inkludera läkare utbildade i övriga EU/EES.

Frågan bereds just nu inom regeringskansliet men något förslag har ännu inte lagts fram.

– Vi ser det som högaktuellt att man får se ett skriftligt förslag och kan ta ställning till det. Det behövs för att man ska kunna få överblick över hela utbildningskedjan från student till färdig specialist, säger Sofia Rydgren Stale.

Läs också:

Läkarutbildningen byggs ut – 440 nya platser fram till 2023