Det är den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC som nu rekommenderar att paracetamol med fördröjd frisättning, eller depottabletter med paracetamol, dras tillbaka.

I Sverige finns ett sådant preparat, Alvedon 665 mg.

Rekommendationen kommer efter en granskning på begäran av svenska Läkemedelsverket som uppmärksammat problem med att behandla överdoseringar med Alvedon 665 mg.

Den behandling som vanligtvis används vid överdosering av paracetamol med omedelbar frisättning kan inte användas vid överdosering av långverkande preparat, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande. Eftersom det ofta är okänt om en överdosering gjorts med direktverkande eller långverkande preparat blir det problem för sjukvården att avgöra vilken typ av behandling som behövs.

Sammantaget bedömer PRAC att riskerna med eventuell överdosering är större än fördelarna med att ha långverkande preparat.

Ett slutgiltigt beslut i frågan kommer dock tidigast i höst skriver läkemedelsföretaget GSK, som står bakom Alvedon 665 mg, till Läkartidningen.