Läkartidningen har tidigare skrivit om hur Stockholms läns landsting årligen betalar miljoner för jourläkarbilar som inte används i den utsträckning som det var tänkt.

I landstingets avtal med vårdgivaren Curera – som nu har förvärvats av Legevisitten – tänkte man sig att jourläkarbilarna skulle göra 6 000 hembesök per år. Men det har man hittills inte varit i närheten av. Förra året handlade det om knappt 3 900 uppdrag.

I början av sommaren sjösattes dock en ny organisation för att öka antalet besök. Den innebär att rutinerna kring bilarna har ändrats – både när det gäller hur de förmedlas till vårdgivaren och hur de dirigeras till patienten.

Jourläkarbilarna får huvudsakligen sina uppdrag via patienter som ringer till sjukvårdsrådgivningen 1177. Tidigare gjorde 1177 beställningen direkt till jourläkarbilarna. Men nu förmedlas och dirigeras bilarna av SOS Alarm.

– SOS Alarm fungerar som spindeln i nätet. Vi hoppas därigenom även fånga upp ärenden som SOS Alarm själva ser skulle vara lämpliga för ett jourläkarbilsärende. Det finns också vårdärenden som behöver fångas upp mer aktivt från ambulanssjukvården, säger Anki Eriksson, avtalsansvarig för jourläkarbilstjänsterna i Stockholms läns landsting.

– Vi har också försett hela förmedlingstjänsten och dirigeringstjänsten med ny teknik. Vi har till exempel försett bilarna med kommunikationssystemet Rakel för att kunna följa dem. Kantat av det jobbar vi med breda kommunikationsinsatser, både gentemot vården och gentemot invånarna för att öka medvetenheten om att den här resursen finns, fortsätter hon.

Redan efter ett par månader tycker sig landstinget kunna se en positiv effekt av åtgärderna. I augusti i år låg antalet besök från jourläkarbilar runt 260, jämfört med ungefär 200 samma period förra året.

– Alla de här åtgärderna syftar ju till att öka antalet besök och helst upp till de 6 000 per år som anges i avtalet. För vi tror ju verkligen att det här behovet finns, säger Anki Eriksson.

Avtalet med den nuvarande vårdgivaren är förlängt till och med sista maj 2018.