Som Läkartidningen tidigare skrivit har ett nytt labb inrättats på Sahlgrenska universitetssjukhuset, för att bland annat kunna erbjuda kurser i operationsteknik på preparat från avlidna människor som donerat sina kroppar till forskning och utbildning.

Uppgifter till Dagens Medicin ger dock vid handen att det ännu inte är klart om – och i så fall när – läkare faktiskt ska erbjudas den här typen av träning i de nya lokalerna.

Lars Grip, FoUU-direktör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger bland annat till tidningen att det just nu pågår en översyn av de tillstånd och det regelverk som finns kring kurserna.

Michael Ullman, ansvarig för vidareutbildningen av specialister i ortopedisk kirurgi i Västsverige och initiativtagare till det nya labbet, ställer sig frågande till detta när Läkartidningen når honom.

– Vad problemet är förstår jag inte. Det legala regelverk som vi får förhålla oss till är lagen om genetisk integritet. Där finns en paragraf där det står att det inte är tillåtet att ta hand om vävnadsbitar av olika typer från avlidna eller från patienter utan deras tillstånd för olika saker, vilket också skulle innefatta handel med kroppsdelar, säger Michael Ullman och fortsätter:

– Det är det enda som jag vet som överhuvudtaget tangerar den här verksamheten, som för övrigt har pågått sedan medeltiden; att man gör dissektioner på döda människor i undervisningssyfte.

Han hänvisar också till att kurser för läkare med moment av operationsteknik på mänskliga preparat redan anordnas i Göteborg av olika organisationer sedan ett antal år.

Till en början hölls kurserna på hotell – vilket enligt Michael Ullman är ett förfarande som används över hela världen.

Men sedan missförhållanden uppdagats i samband med en kurs på ett hotell i centrala Göteborg är det inte längre tillåtet i Sverige enligt Michael Ullman, som dock inte själv var inblandad i händelsen.

– Det blev ett moratorium från Sahlgrenska eftersom det kom fram att man hittat fötter i ett badkar på hotellet där kursen hölls. Det var inte olagligt, men det var osmakligt och klumpigt att göra det så.

Enligt Michael Ullman ledde händelsen till ett förbud från universitetssjukhuset och universitetet om att ingen fick befatta sig med kurser av det här slaget som hölls i lokaler som inte var godkända av universitetet och/eller av universitetssjukhuset.

Efter det har kurserna, inklusive dem han själv ordnat, hållits på anatomiska institutionen på Göteborgs universitet.

– Jag har väldigt svårt att tro att obduktionslokalen där är ifrågasatt av universitetet eftersom det är universitetet som äger den och en gång har byggt den. Nu har jag då fått möjlighet att bygga en lokal som är mer ändamålsenlig och trevligare för att kunna hålla de här kurserna – och det är ju mer eller mindre på uppdrag av universitetet och universitetssjukhuset.

Arbetet med att planera in vårens kurser i det nya labbet i Sahlgrenska universitetssjukhusets lokaler pågår redan för fullt, enligt Michael Ullman.

– Vi kommer att annonsera ut kurser där. Om vi av någon anledning skulle stöta på patrull så får vi väl ha dem på Anatomen på universitetet i så fall, säger han.

Läs tidigare artikel:

Svenska kirurger vill öva på mänskliga preparat i Sverige