Frågan om den norska fastläkarmodellen, där de flesta primärvårdsläkarna är egenföretagare och har en lista med »egna« patienter, diskuteras flitigt i Sverige. Läkarförbundet ställer sig positivt, medan regeringen inte velat införa systemet nationellt.

Men flera regions- och landstingspolitiker är öppna för att testa modellen lokalt, om det blir maktskifte i nästa val. Mest intresserade av idén är Centerpartiet. Det visar en rundringning som Dagens Medicin har gjort.

– Som anställd läkare i primärvården ska du kunna ta med dig din lista och starta en egen mottagning och etablera dig på ställen där vi inte har någon läkarbemanning i dag, säger Christer Jonsson (C), oppositionslandstingsråd i Landstinget i Kalmar län till Dagens Medicin.På Gotland är Centerpartiet dessutom öppna för att lätta på reglerna och inte kräva fullt utrustade vårdcentraler, för att på så sätt göra det enklare för läkare att starta eget. Oppositionen i flera andra landsting är också redo att underlätta företagande vid ett maktskifte. Däremot delar Socialdemokraterna på regional nivå den tveksamhet som regeringen hyser för fastläkarmodellen.