2015 satte Socialstyrelsen målnivåer för ett antal indikatorer i de nationella riktlinjerna för diabetesvården. Men den uppföljning som myndigheten nu gjort visar alltså att vården behöver jobba mer på att nå dem.

Andelen patienter med ett långtidsblodsocker, HbA1c, över 70 mmol/mol minskar i hela landet, vilket är bra enligt Socialstyrelsen.

Samtidigt är det hittills bara sju landsting som når målet för patienter med typ 1-diabetes, även om flera är på god väg. Och fem landsting som når målet för dem med typ 2-diabetes.

Socialstyrelsen konstaterar också att måluppfyllelsen för blodtryckskontroll vid både typ 1- och typ 2-diabetes är för dålig, även om biverkningar av en allt för stor blodtryckssänkning kan motivera högre målvärde i vissa fall.

Dessutom ses överlag en negativ trend när det gäller måluppfyllelsen för andel patienter som genomgått ögonbotten- eller fotundersökning. Inga eller bara ett fåtal landsting och regioner når målen och variationerna i landet är dessutom stora.

Inget landsting når heller målnivån för andel rökfria patienter.

Socialstyrelsen har även gått igenom de olika målnivåerna för att se om de behöver justeras. Det har lett till att målnivån för andel patienter med typ 1-diabetes som bör genomgå fotundersökning sänkts. Anledningen är enligt Socialstyrelsen att patienter som inte haft sjukdomen så länge inte behöver få fötterna undersökta varje år.

Nu bör minst 95 procent av patienterna få fötterna undersökta, i stället för minst 99 procent som det tidigare handlat om.

Landsting och regioner som

 • når målnivån för glukoskontroll vid typ 1-diabetes: Halland, Gotland, Västernorrland, Västra Götaland, Örebro, Stockholm och Blekinge.
 • når målnivån för glukoskontroll vid typ 2-diabetes: Halland, Kalmar, Jönköping, Örebro och Sörmland.

Socialstyrelsens nationella målnivåer för diabetesvård

Andel

 • med HbA1c >70 mmol/mol vid typ 1-diabetes: Mindre än 20 procent
 • med HbA1c >70 mmol/mol typ 2-diabetes: Mindre än 10 procent
 • med blodtryck < 140/85 mmHg typ 1-diabetes: Minst 90 procent
 • med blodtryck < 140/85 mmHg typ 2-diabetes: Minst 65 procent
 • med fotundersökning vid typ 1-diabetes: Minst 95 procent
 • med fotundersökning typ 2-diabetes: Minst 99 procent
 • med ögonbottenundersökning vid typ 1-diabetes: Minst 98 procent
 • med ögonbottenundersökning typ 2-diabetes: Minst 96 procent
 • icke-rökare bland personer med typ 1-diabetes: Minst 95 procent
 • icke-rökare bland personer med typ 2-diabetes: Minst 95 procent