– Vi vill få ett nationellt perspektiv och se hur det ser ut i de olika landstingen och regionerna. Vad kan vi lära av varandra, som en idékarta till landstingen, säger Eva Estling, som är samordnare på SKL, till Sveriges Radio.

Kartläggningen ska ta sin utgångspunkt i hur de blivande föräldrarnas upplevelse av vården före, under och efter förlossningen kan förbättras. Eva Estling nämner bland annat bättre kontinuitet genom hela vårdkedjan – exempelvis genom att patienten följs av ett och samma vårdteam – samt mer administrativ personal som kan avlasta barnmorskorna.

Målen med kartläggningen och de åtgärder som förhoppningsvis kommer ur den är flera, säger hon till Sveriges Radio:

– Att patienterna ska känna sig trygga, att förlossningsskadorna ska minska och att personalen ska vilja arbeta inom förlossningsvården.