Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser dock att ett förbud mot de långa engångsärmarna kan vara motiverat i vissa situationer av hygieniska skäl, men inte generellt.

Upprinnelsen till att DO granskat Södersjukhusets klädregler är att en undersköterska inte velat gå i kortärmat av religiösa skäl. Enligt henne får de anställda inte ha någon form av långärmat, inklusive löstagbara engångsärmar, inne på patientrummen eller i köket.

Södersjukhuset menar att Socialstyrelsens föreskrifter och landstingets riktlinjer om hygien följs, och att sjukhusets regler har varit desamma i flera år.

DO hänvisar dock till ett tingsrättsbeslut där Karolinska institutet i fjol fälldes för att ha nekat en tandläkarstudent att använda engångsärmar. I det fallet menade rätten att KI inte kunde bevisa att risken för att sprida smittämnen skulle öka vid användandet av engångsärmar jämfört med de engångshandskar studenterna brukade använda.

DO menar således att sjukhuset riskerar att överträda förbudet mot indirekt diskriminering, vilket regleras i diskrimineringslagen.