Flera av avvikelserna bedöms som allvarliga, rapporterar SVT Nyheter. Bland annat ska läkaren ha skickat hem ett fyraårigt barn med mycket höga blod- och urinsockervärden med motiveringen att barnet ätit för mycket godis.

Två dagar senare konstaterades att barnet hade diabetes.

Läkaren ska också ha missat flera nödvändiga undersökningar, varför exempelvis en elakartad cancer hos en stomiopererad patient med blödningar inte upptäcktes, bedömt provsvar på ett felaktigt sätt samt underlåtit att skicka en remiss.

Totalt sett handlar det, enligt SVT Nyheter, om ett stort antal avvikelser i förhållande till tjänstgöringens längd. I sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skriver Region Norrbotten att »den sammantagna bilden indikerar behov av en närmare granskning«.