– För att vi ska uppnå målbilden måste väldigt mycket hända och det går inte att bestämma fram. Det är inte så att det först kommer att ske på nationell nivå, utan det här är en rörelse som inte blir av om ni inte är med. Ni är avgörande, sa Anna Nergårdh till de nära 2 000 i publiken på Nationella primärvårdskonferensen i Stockholm.

– Förändringen kommer inte ske uppifrån, utan underifrån. Oavsett om man är undersköterska på labb, läkare på mottagningen eller sitter i landstingsledningen så ska man ställa sig frågan: Vad kan jag göra för att bidra till arbetsglädjen och utvecklingen av den nära vården? sa Emma Spak, ST-läkare i allmänmedicin i Göteborg och samordnare för nära vård på Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

Emma Spaks uppdrag är kopplat till Anna Nergårdhs utredning, som ska se till att förslag från den tidigare nationella samordnaren Göran Stiernstedts slutbetänkande »Effektiv vård« blir verklighet.

Under konferensen stod de alla på scenen för att ge sin bild av framtiden. Och för att försöka ingjuta mod och kraft hos primärvårdens medarbetare, varav många är brända av tidigare försök att stärka primärvården.

– Förändringar är inte lätt. Tillit är en förutsättning för att man ska vilja vara med. Det känns otroligt viktigt att vi kan skapa tilliten att den här gången är förändringen faktiskt på riktigt, sa Anna Nergårdh.

Enligt henne är resurssättning, rekrytering och bemanning väsentligt för att uppnå målbilden.

Under året har Emma Spak och Anna Nergårdh rest runt i landet och sade sig vara imponerade av allt som redan görs.

– För två år sedan fick jag möjlighet att prata om min dröm för svensk primärvård. Nu känns det så otroligt häftigt, för jag uppfattar att vi står på kanten till att genomföra det som då var visioner, sa Emma Spak.

För att en förändring ska lyckas tror hon en gemensam målbild behövs, samt bra ledarskap och arbetsglädje.

– Utan ett modigt uthålligt ledarskap kommer vi ingenstans. Det är den närmaste chefen som sätter kulturen på arbetsplatsen.

Göran Stiernstedt lyfte i sin tur fram vikten av medarbetarskapet.

– Det viktigaste verktyget handlar om att inse att man kan bidra själv. Nu har primärvården flow. Det ska ni utnyttja. Jag har träffat alltför många som duckar. Man räknar med att någon annan ska fixa det. Ställ krav på att det händer någonting redan 2018, sa han samtidigt som han betonade att även tålamod behövs eftersom det handlar om en lång förändringsprocess.

Göran Stiernstedt berättade även att han utifrån sina egna erfarenheter av primärvården insett hur mycket service och tillgänglighet betyder.

– Det var hela tiden lite irriterande att man inte satte sig in i patientens väg, tyckte jag. Jag vill gärna ta prover på lunchen. Labbet var öppet men inte kassan där jag skulle betala. Sådant betyder något som patient.

Han uppmanade primärvården att ta plats i lokalsamhället samt att satsa mer på uppföljning, forskning och utveckling.

– Håll koll på patientstocken. Det är där ni sätter den medicinska kvaliteten, sa han och fortsatte:

– Det är otroligt viktigt att de som arbetar i primärvården också forskar. Det handlar om kompetens och status. Dagens universitetssjukvård förstår inte hur stora förändringar de står inför. För var kommer patienten att finnas? De kommer att tvingas decentralisera akademisk kompetens.

Emma Spak varnade för att utvecklingen kan leda till »safariforskning«.

– När patienterna flyttar ut, ser jag en fara i att universitetsforskarna åker ut till primärvården, samlar in data och sedan tar med den tillbaka till universitetet. Då blir vi i primärvården inte en del i forskningen.

Hon vill se flera forskningskluster, till exempel akademiska vårdcentraler, och ordentligt med utrymme för forskning. 

Nationella primärvårdskonferensen

27–28 september samlades nästan 2 000 verksamhetschefer, specialister i allmänmedicin med flera i Stockholm. Den Nationella primärvårdskonferensen hålls vartannat år. I år arrangerades den av Stockholms läns sjukvårdsområde med temat »Ursäkta röran – vi bygger framtidens primärvård«.