»Det finns så mycket information i dag. Många föräldrar som kommer till oss har redan konsulterat ’doktor Google’ så mycket att de inte vet vad de ska tro på«, säger Arja Lassila, distriktsöverläkare och ansvarig för mödra- och barnhälso­vården i Seinäjoki.

Foto: Ann-Sofi Berg 

Finland har en mycket väl utbyggd barn- och mödrahälsovård. Systemet kallas Neuvola och är mer än hundra år gammalt. Besöken på motsvarigheterna till BVC och MVC är kostnadsfria och omfattar över 99 procent av alla finska barn och deras föräldrar. Efter BVC tar skolhälsovården vid, också den med fasta intervaller för kontroller och samtal.

De regelbundna kontrollerna börjar på MVC, och redan där kan de ge upphov till samtal om övervikt, säger Arja Lassila, som är distriktsöverläkare och ansvarig för mödra- och barnhälsovården i Seinäjoki.

– Det kan till exempel handla om en kvinna som fått havandeskapsdiabetes. Då tar vi tag i det, och erbjuder samtal och undervisning om en hälsosam livsstil.

När ett barn är överviktigt måste man arbeta med hela familjen, säger Arja Lassila:

– Det finns så mycket information i dag. Många föräldrar som kommer till oss har redan konsulterat »doktor Google« så mycket att de inte vet vad de ska tro på.

– Jag har till och med träffat föräldrar som gått vilse bland alla dieter och förlorat känslan för vad som är normalt. Därför är det en viktig uppgift för oss att hjälpa familjer att göra bra hälsoval.

Att delta i fetmaprogrammet innebär ingen extra belastning för barnhälsovården, enligt Arja Lassila. Man mäter och väger, gör hälsokontroller och ger råd ungefär som man brukar.

Det är inte ofta som Arja Lassila träffar barn som är så överviktiga att de gått över gränsen till fetma. Några gånger per år har hon så svåra fall att hon remitterar dem till specialistvård på sjukhus. Men det mesta går att förebygga, säger hon.

– Om vi upptäcker övervikt vid sju- eller elvaårskontrollen går det ofta att vända utvecklingen. Barn i den åldern växer snabbt på längden, och de lyssnar fortfarande på sina föräldrar.

– Nästa gång vi träffar dem är de femton år och mycket svårare att påverka. Ofta har de fler problem än bara övervikten, och det är viktigt att tala med hela familjen om det.

Vilket är viktigast att tala om: mat eller fysisk aktivitet?

– Man måste ta upp båda. Men det skiljer sig mellan olika åldrar. De flesta förskolebarn gillar fysisk aktivitet, men för äldre barn kan det bli aktuellt att begränsa tiden framför tv och datorspel.

– Det är viktigt att dra in familjen. Ett barn som är överviktigt har ofta passiva föräldrar. Hur ska man få dem att ge sig utomhus en mörk novemberkväll?

Ett sätt är att samarbeta med idrottsklubbar och försöka påverka dem att inte bara leta efter blivande proffs utan också ordna aktiviteter för andra, till exempel genom att vissa tider öppna fotbollsplaner och skridskorinkar för alla.

I dag har ett 70-tal idrottsklubbar i Seinäjoki anslutit sig till programmet mot barnfetma. En rad andra föreningar av olika slag har också gått med. Föreningarna har en stor potentiell energi, säger Arja Lassila:

– Jag tycker man ska undvika medikalisering av barnfetma. Det handlar mycket om vad man gör i sitt dagliga liv, och där kan föreningarna spela en växande roll.

Läs också: 

Finsk stad blev internationell förebild: Seinäjoki pressar ner viktkurvorna

Svenska kommuner kan följa efter