Den aktuella utredningen leds av Anna Nergårdh, tidigare chefläkare i Stockholms läns landsting, och tar sin utgångspunkt i förslagen som Göran Stiernstedt tidigare lagt fram i sin utredning »Effektiv vård«. I juni i år lämnade Anna Nergårdh ett första delbetänkande som bland annat innehöll förslag om en förstärkt vårdgaranti.

Nu ger regeringen ett tilläggsdirektiv som innebär att utredningen också ska:

• Analysera ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen vård och sluten vård i relation till utredningens övriga förslag samt redogöra för vilka konsekvenser en förändring respektive borttagning av dessa begrepp skulle kunna få.

• Utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut.

– Allt för ofta sätter organisatoriska gränser hinder för att enskilda ska få bästa möjliga vård – inte minst för äldre som har många olika vårdkontakter. Därför blir en viktig del av uppdraget att titta över såväl gränsdragningen mellan öppen och sluten vård, som hur samverkan mellan primärvården och den kommunala vården och omsorgen ska kunna fungera på bästa sätt. Svensk vård behöver mer av hängrännor och mindre av stuprör, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

De nya uppdragen ska redovisas i samband med slutbetänkandet som ska lämnas till regeringen senast den 31 mars 2019.

Läs också:

Ny vårdgaranti lovar bedömning inom tre dagar

Regeringens utredare Anna Nergårdh: »Ett oemotståndligt uppdrag«

Arbetet med att omvandla vården har startat

Hennes uppdrag: Förändra sjukvården