Samtliga landsting och regioner har genom en gemensam överenskommelse enats om att bli oberoende av hyrpersonal i sjukvården senast den 1 januari 2019.

Trots detta ökar kostnaderna för inhyrd sjukvårdspersonal totalt sett i Sverige, vilket Läkartidningen tidigare rapporterat. Enligt siffror från Sveriges Kommuner och landsting som SVT Nyheter sammanställt har hyrkostnaderna under det första halvåret i år ökat i alla landsting förutom Östergötland, Skåne och Kalmar.

Under samma period ökade en av de stora aktörerna inom bemanning av vårdpersonal, företaget Dedicare, sin omsättning med 44 procent till 398 miljoner kronor. Det skriver Dagens Industri.

– Jag har aldrig sett en sådan här efterfrågan eller tillväxt i den här branschen. Vi ger inga prognoser, men både vi och andra bedömare ser att vårdbehoven kommer att växa under lång tid, säger Dedicares vd Stig Engcrantz i en kommentar till Dagens Industri.

Till tidningen nämner han flera faktorer till att efterfrågan just nu är mycket stor. Bland annat att vårdbehovet i Sverige växer på grund av att andelen äldre ökar, men också för det kommit många nyanlända personer till Sverige.

Och det är inte bara för Dedicare som läget ser ljust ut för tillfället. Enligt Dagens Industri växte omsättningen för bemanningsföretagen inom hälso- och sjukvårdssektorn med 31 procent under andra kvartalet i år.

Stig Engcrantz ser inte heller regeringens omtalade förslag om vinstbegränsning för företag i välfärden, där sjukvården dock än så länge är undantagen, som något problem.

– Vår bedömning är att vi inte omfattas av förslaget, säger Stig Engcrantz.

Läs också:

Kostnader för hyrpersonal ökar igen

Hyrpersonal kostade 4,6 miljarder 2016

Så ska beroendet av inhyrd personal elimineras

60 åtgärder mot ett minskat hyrläkarberoende i psykiatrin