Det är ett internationellt forskarnätverk som i en omfattande analys i Lancet har uppskattat trender för genomsnitts-BMI hos barn och tonåringar mellan fem och 19 år i 200 länder mellan 1975 och 2016.

Forskarna kommer också fram till att antalet barn och ungdomar med fetma i världen har ökat från 11 till 124 miljoner under de senaste fyra decennierna. Dessutom beräknades 213 miljoner förra året ha ett BMI som föll inom ramen för övervikt.

Till grund för analysen ligger data från 2416 studier med 129 miljoner deltagare, varav närmare 32 miljoner barn och ungdomar mellan fem och 19 år.

Samtidigt pekar resultaten mot att andelen undernärda barn – trots att den minskar – fortfarande överstiger andelen barn med fetma.

Ökningen av andelen med fetma går dock snabbare än minskningen av andelen med måttlig till svår undervikt. Och om det fortsätter på samma sätt kommer det år 2022 finnas fler barn och tonåringar med fetma än med undervikt i världen, enligt forskarna bakom analysen.

Globalt sett har andelen pojkar med fetma ökat från 0,9 till 7,8 procent under de senaste fyra decennierna. Under samma period har andelen flickor med fetma ökat från 0,7 till 5,6 procent.

Högst, över 30 procent, var andelen med fetma på vissa öar i Polynesien. I USA och i vissa länder i Nordafrika och Mellanöstern handlade det om mer än 20 procent.

Studien leddes av forskare vid Imperial College London i Storbritannien samt WHO.

Läs också:

Finsk stad blev internationell förebild: Seinäjoki pressar ner viktkurvorna