Patienten, med ett tidigare känt nackdiskbråck, hade sökt sig till akutmottagningen med värk i nacken som hade blivit allt värre under en veckas tid. Patienten anlände under Danderyds katastrofläge och skickades efter undersökning hem med smärtlindrande. Både läkare och patient trodde att det var nackdiskbråcket som förvärrats.

Två timmar senare inkom patienten med hjärtstopp. Dödsorsaken fastställdes senare till akut hjärtinfarkt, skriver sjukhuset i sin lex Maria-anmälan.

– I samband med denna händelse räckte vi inte helt till, vilket vi beklagar, säger chefläkare Åsa Lindström Hammar till Nyhetsbyrån Siren.

Patienten fick inte samma uppmärksamhet som vid ett normalläge, vilket berodde på både bristande kommunikation och en ansträngd arbetssituation, visar sjukhusets utredning. Danderyd ska nu se över sina rutiner vid katastroflägen.

– Vi tar med oss att vi alltid kan förbättra kommunikationen mellan medarbetare för att inte missa viktig information om patienter, samt vetskapen om att det i psykiskt stressade situationer är lätt att låsa sig vid en viss diagnos, säger Åsa Lindström Hammar.

Läs även:

Danderyd utreder om patients död kan ha samband med sjukhusets katastrofläge

Anställda vid akutsjukhusen får beröm – men fler övningar behövs

Brister finns i Sveriges beredskap