Den nu aktuella anmälan gäller misstanke om djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen för djurförsök som Paolo Macchiarini utfört under åren 2013 till 2016.

Djurens rätt anser att försöken strider mot djurskyddslagen på flera punkter, exempelvis att journaler saknats och att försök där djuren utsatts för kraftigt lidande har fortgått trots att de borde ha avbrutits. Dessutom har försöken utförts utan tillräckligt etiskt godkännande.

 – Det är oerhört viktigt att ansvariga ställs till svars när en djurförsöksetisk ansökan inte följs. Annars är systemet helt verkningslöst. Vi kommer att fortsätta kämpa för försöksdjuren och för att få det här prövat, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt till organisationens webbplats.

Paolo Macchiarini har uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utsatt djuren för ett svårt och utdraget lidande, anser Djurens Rätt.

Läkartidningen kunde tidigare i veckan berätta att de djurförsök som Paolo Macchiarinis forskargrupp utfört i Stockholm fick kritik i en extern granskningsrapport som Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet beställt.

Ta del av Djurens rätt anmälan här.

Läs mer:

Macchiarinis djurförsök får kritik i rapport

Macchiarini polisanmäls för misstänkt djurplågeri