Kirurgen Paolo Macchiarini, tidigare verksam vid Karolinska universitetssjukhuset, har varit misstänkt för grovt vållande till annans död alternativt grovt vållande till kroppsskada i samband med att tre patienter transplanterats med syntetiska luftstrupar. Han har också varit misstänkt för grovt vållande till kroppsskada i ett annat fall, där en del av en patients luftstrupe opererats bort.

I mitten av oktober lades samtliga förundersökningar ner då brott inte kunde styrkas. Beslutet fattades, enligt åklagarna, bland annat med stöd av ett utlåtande från Socialstyrelsens rättsliga råd som granskat samtliga ingrepp.

Nu anklagas dock två av de experter som Rättsliga rådet anlitat för jäv. Kritiken fördes först fram i bloggen For better science och rapporterades på fredagen även vidare i Dagens Nyheter.

De båda utpekade experterna ska enligt uppgift ha genomfört en transplantation med donerad lutstrupe utan att först ha inhämtat erforderliga tillstånd. Transplantationen fick skarp kritik i en extern utredning av fallet och en av forskarna fälldes senare för oredlighet i forskning rörande stamcellsbehandlade donerade blodkärl.

Samma forskare ska även ha samarbetat med Paolo Macchiarini inför operationen av en av de patienter som omfattats av förundersökningarna mot kirurgen. Forskaren förberedde och tillhandahöll en donerad luftstrupe, som i slutänden dock inte användes.

– Rättsliga rådet har alltså använt sig av experter som måste anses jäviga och som är misstänkta för samma sak som Macchiarini utreds för, och under samma tid. Det är en pinsamhet för det svenska rättssystemet, säger professor emeritus Johan Thyberg, som är den som fått fram uppgifterna, till Dagens Nyheter.

Bo Risberg, professor emeritus i kirurgi och tidigare ordförande i forskningsetikkommittén och sekreterare i regionala etikprövningsnämnden i Göteborg, var i en debattartikel i Läkartidningen nyligen djupt kritisk till att förundersökningarna lagts ner. Även han anser att forskarna som Rättsliga rådet anlitat är jäviga – oavsett innehållet i det yttrande de avgivit till Rättsliga rådet.

– De två läkarna är i och för sig kompetenta och insatta i ämnet men de är jäviga. De har haft ett samarbete med Paolo Macchiarini, och tillhandahållit en donerad luftstrupe till hans tredje patient, säger han till Dagens Nyheter.

Såväl Johan Thyberg som Bo Risberg anser att förundersökningarna bör återupptas.

– Juridiken är i otakt med medicinen och åklagarna har gjort helt fel bedömning. De får bakläxa. Riv upp, gör om och gör rätt, säger Bo Risberg.