Som Läkartidningen kunde berätta för en vecka sedan har en grupp, med representanter från både fackligt håll och arbetsgivaren, tillsatts för att lösa situationen med akutkirugin vid Örnsköldsviks sjukhus. Landstinget Västernorrland har haft svårt att bemanna verksamheten med specialistläkare och efter årsskiftet riskerar man att stå med enbart en enda fastanställd kirurg.

Så sent som för ett par dagar sedan var Ångermanlands läkarförening positiv till utvecklingen i och med den nya gruppen. Men nya uttalanden från sjukhusdirektören och verksamhetschefen över kirurgin i länet, vilka inte sitter i gruppen, får nu läkarföreningen att ryta till.

– Det är upprepade incidenter där de trampar i klaveret, där vi måste gå in och försöka lugna situationen, säger Lars Rocksén, vice ordförande i Ångermanlands läkarförening.

– Alla medarbetare reagerar i en så här skör situation, och så gör de sådana här utspel. De sitter inte ens på orten. De har ingen aning om vilka effekter deras utspel har.

Exakt vad det rör sig om vill Lars Rocksén inte säga, av hänsyn till privatpersoner som nämnts i samband med uttalandena.

Strax efter årsskiftet fick sjukhusdirektören och länskirurgchefen i uppdrag att stärka akutkirurgin i Örnsköldsvik. Men önskat resultat har inte nåtts och Lars Rocksén menar att förtroendet hos personalen är mycket svagt, inte minst efter uttalanden i somras om eventuell nedläggning. Det i sin tur gör att det är svårt att rekrytera.

– Projektet har inte beslutsmandat och vi i projektgruppen har inte möjlighet att styra den information som ges. Beslutsmandatet ligger fortfarande kvar hos uppdragsgivarna, säger Lars Rocksén som menar att gruppen bakbinds av sjukhusdirektör och kirurgichef.

Är möjligheterna att få till en lokal chef och lugna läget hos personalen i Örnsköldsvik förlorade nu?

– Nej, absolut inte. Det här ska vi lösa! Men vi måste få en delegationsordning och vi måste få ordning på mandat så att projektgruppen kan få jobba i lugn och ro. Det måste klaras ut. Men vi inom arbetsgruppen är på god fot med varandra. Det är därför jag säger att vi kommer att lösa det här.

Sjukhusdirektör Nina Fållbäck Svensson säger att kommentarerna som Lars Rocksén syftar till kommer sig av att hon och kirurgichefen ville rätta ett misstag i medierna.

– När vi skulle rätta till de felen så hamnade vi i diskussioner om formuleringar, säger Nina Fållbäck Svensson.

Hon menar att det inte finns någon projektgrupp i den bemärkelsen som Lars Rocksén ser det.

– Det är ett pågående utvecklingsarbete för både den akuta och elektiva kirurgin i Örnsköldsvik. Det är vår absoluta ambition att utveckla verksamheten i god samverkan.

Det är alltså inte meningen att den här gruppen ska ha någon form av mandat?

– Nej. De är stöd i rekryterings- och utvecklingsarbetet. Arbete pågår nu med att tillsätta en lokal enhetschef för läkargruppen.

Läs också: 

Akutkirurgin i Örnsköldsvik ska få lokal chef

Turbulensen kring sjukvården i Västernorrland fortsätter

Örnsköldsviks sjukhus: »Starkare lokalt ledarskap krävs för att stärka akutkirurgin«

Läkarbrist hotar akutkirurgin i Örnsköldsvik

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent