Läkartidningen berättade nyligen att färska siffror från Sveriges Kommuner och landsting visar att både antalet överbeläggningar och antalet utlokaliserade patienter i den somatiska slutenvården totalt sett har ökat under årets sommarmånader jämfört med motsvarande period förra året.

Under sommaren 2016 var läget gällande överbeläggningarna värst i Landstinget Sörmland. Då hade man i snitt 15,2 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser. Också snittet för antalet utlokaliserade patienter låg under perioden en bra bit över rikssnittet.

I år har dock sommaren i Sörmland sett ljusare ut. Landstinget har förbättrat sig i båda kategorierna, även om man fortfarande ligger högst av alla landsting och regioner gällande överbeläggningar med i snitt 10,0 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.

– Förra året var vi ju sämst även när det gäller utlokaliseringar. Det har ändå blivit bättre och det är vi glada för eftersom det är det allra farligaste för patienterna. Men vi har fortfarande stora problem med att det framför allt saknas sjuksköterskor. Det gör att vi har för få vårdplatser öppna, och det är det vi ser i siffrorna, säger Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening.

– Det som är bra är att siffrorna är något mindre dåliga. Jämfört med förra hösten tror jag att det ändå börjar finnas lite mer framtidshopp.

En organisationsförändring som landstinget genomförde vid årsskiftet var att man övergick från vårdplatsenheter till att ha klinikägda vårdplatser. Den förändringen tycks ha gett vissa positiva effekter.

– Vår upplevelse och förhoppning är att man ute i verksamheterna och bland personalen ser positivt på det, att man har fått en lite bättre »vi-känsla« och att man ska kunna behålla och rekrytera lite fler personer. Man har anställt, och det är färre vakanser nu än innan, men det saknas ju fortfarande många, säger Marie Engman.

Med tanke på att siffrorna förbättrats, hur har ni upplevt årets sommar ur arbetssynpunkt?

– Den har nog upplevts bättre. Och det som inte riktigt syntes i siffrorna, men som var ännu värre förra sommaren, var att vi då hade ett antal patienter som vårdades inneliggande på akuten i väntan på plats. Man bedrev rondverksamhet på akutmottagningen, men så har det inte varit i sommar.

Vad krävs för att ytterligare komma tillrätta med överbeläggningar och utlokaliseringar?

– En god personalpolitik. Det har sett risigt ut länge och man nådde botten förra sommaren. Efter det så har man ändå infört en hel del satsningar som vi hoppas ska kunna vända den onda spiralen. Vi har förslagit den här typen av åtgärder i många år, men nu är de till slut genomförda. Vi hoppas att det ska ge effekt.

Bland åtgärderna nämner Marie Engman bland annat att landstinget bättrat på lönenivåer och börjat testa modeller för arbetstidsförkortning. Dessutom ska man satsa på vårdnära service med exempelvis särskilda måltidsvärdar och transportörer som ska köra patienter mellan avdelningar och till röntgen, vilket tidigare sköttes av sjuk- och undersköterskor. Tanken är att renodla så att sjukvårdspersonal ska ägna sig åt just sjukvård.

– Vi är positiva till de här beslutade satsningarna och förhoppningsvis ska de kunna bidra till att vända trenden, säger Marie Engman och tillägger:

– Men sedan ser vi också att det satsats på många andra yrkeskategorier än läkare. Vi är till exempel inte involverade i arbetstidsförkortningsprojektet, och vi hoppas att vi inte ska glömmas bort. Det är väldigt påfrestande för läkargruppen att arbeta när det finns för lite platser eftersom det i regel är läkarna som ska fatta beslut om patienten ska läggas in eller gå hem. Det är en väldig press och vi hoppas att arbetsgivaren också ser värdet av att satsa på läkarna.

Relaterade artiklar:

Fler sommaröverbeläggningar jämfört med i fjol

Sommaren i vården blev som väntat tuff

Sommaren värst i Sörmland

Överbeläggningar och utlokaliserade patienter i Sörmland

Siffrorna anger snittet för antalet överbeläggningar respektive antalet utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser under sommarmånaderna juni, juli och augusti (inom parantes rikssnittet för motsvarande period).

Överbeläggningar i Landstinget Sörmland:

2016: 15,2 (4,3)

2017: 10,0 (4,9)

Utlokaliserade patienter i Landstinget Sörmland:

2016: 2,7 (1,6)

2017: 2,2 (2,4)

Källa: SKL/www.vantetider.se