Som Läkartidningen kunde berätta på onsdagen inledde en grupp polska ST-läkare en hungerstrejk vid ett barnsjukhus i Warszawa, Warszaw Medical University Paediatric Hospital, den 2 oktober. Målet med strejken är dels högre löner för främst yngre läkare, dels större resurser till sjukvården generellt.

På onsdagen pausades strejken tillfälligt då den polska premiärministern Beata Szydlo gått med på att träffa de protesterande läkarna. Enligt uppgifter till Läkartidningen ledde mötet dock inte till några konkreta resultat, utan endast ett löfte om att regeringen ska diskutera problemet. ST-läkarna har därför valt att återuppta hungerstrejken.

Marcus Andersson, ordförande i Sveriges läkarförbund student utland och själv student vid Medical University of Bialystok i Polen, skriver i ett mejl till Läkartidningen att konflikten har sin upprinnelse i att ett vallöfte om högre löner till läkare inte infriats. Det låga löneläget gör att många polska läkare väljer att arbeta utomlands, främst i Tyskland och Storbritannien, vilket gör att arbetsbelastningen för dem som är kvar i landet blir mycket hög.

– Situationen för läkare i Polen är minst sagt tuff. Det är en väldigt ojämn lönebalans där det finns exempel på att många butiksbiträden tjänar bättre än läkare. De allra flesta läkarna har oftast tre–fyra jobb. Nästan alla våra handledare jobbar kliniskt inom landstingets regi, jobbar åt universiteten som handledare samt jobbar hos privata vårdgivare. Jourpassen kan ibland vara över 24 timmar långa, med ingen eller mycket liten möjlighet till återhämtning, skriver Marcus Andersson.

Totalt rör det sig om ett 20–tal läkare som strejkar. Enligt Marcus Andersson tycks inte vården ha påverkats nämnvärt av aktionen, bland annat för att de strejkande läkarna använder sina semesterdagar.