Det är den styrande borgerliga minoriteten i Region Jönköpings län som i sin budget föreslår att alla barn som behöver sjukhusvård ska vårdas på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, även de som endast ska ligga inne för observation en kortare tid. Det tycker nu ett antal läkare är »resursslöseri«.

I en insändare i Smålands-Tidningen skriver tre överläkare och specialistläkare vid Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus att det under flera års tid funnits en »i det närmaste fundamentalistisk lobby« för att alla barn ska vårdas i Jönköping. Enligt läkarna får barn i dag bra vård på länets alla tre sjukhus, och en koncentration till Jönköping skulle innebära en utarmning av kompetensen på de andra sjukhusen. En annan konsekvens, menar de, är att akutsjukvården i stort kan vara i fara när enhet efter enhet försvinner.

Författarna framhåller att barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är bra. Men att argumentet att det skulle vara bäst för barnen att alltid vårdas där skriver de inte under på. Det gäller i synnerhet barnmedicinska sjukdomar med långa väntetider. Så länge det inte finns en barnkirurgisk klinik med specialister i barnkirurgi, så är inget sjukhus bättre än ett annat, skriver de. Därtill påpekar de att barntrauma ska hanteras fort, vilket kan motverkas av en centraliserad vård.

De tre läkarna vill nu upplysa föräldrar i länet om konsekvenserna av en koncentrerad vård av barn. De kräver också svar från Alliansen om bland annat vad avsikten med förslaget är, hur akutuppdraget ska tillgodoses, och om det finns en konsekvensanalys och vad den i så fall säger.