– För mig innebär det att jag inte behöver jobba all ledig tid utanför studierna, vilket hade varit väldigt tufft. I och med det kan jag nu fokusera mer på mina studier än att stressa över ekonomin. Det underlättar min sista termin avsevärt och jag är väldigt tacksam gentemot Läkarförbundet för att den här möjligheten finns, säger Sara Klingwall Widfors, som går sista året på läkarutbildningen vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Hon är en av de 52 som beviljats stöd i höst via understödsfonden. Under vårterminen delades 681 200 kronor ut. Under höstterminen delas totalt 624 000 kronor ut.

– Det är bra att vi har den här möjligheten. Studenterna behöver studiero, säger Ingela Holtenstam, kanslist på Sveriges läkarförbund, i en kommentar.