Det är under ledning av Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren som WMA:s etikkommitté nu har gjort en översyn av Genèvedeklarationen – eller den »internationella läkareden«. Revideringen är den mest omfattande sedan läkareden antogs 1948.

Heidi Stensmyren är nöjd med resultatet.

– Vi har bevarat essensen och enkelheten men moderniserat innehållet och språket. För svenska läkare tror jag att det har stor betydelse att vår läkared är uppdaterad och uppfattas som relevant för oss i det vardagliga arbetet, säger hon till Läkartidningen.

I den moderniserade version av läkareden som antogs på WMA:s årsmöte i Chicago förra veckan betonas särskilt läkarens respekt för patientens självbestämmande.

– Det är en viktig skrivning då det är en självklar del i vårt professionella yrkesutövande. Patientens autonomi är grundläggande i patient–läkarrelationen. Det är därför bra att det också uttrycks i vår ed, säger Heidi Stensmyren.

En annan nyhet är att man som läkare har ansvar för att ta hand om sin egen hälsa, för att kunna ge bästa möjliga vård.

– Den här skrivningen tror jag har stor betydelse för läkare. Många läkare prioriterar ned eller åsidosätter sin egen hälsa, men för att kunna hjälpa andra måste man ta hand om sig själv, säger Heidi Stensmyren.

Ytterligare ett tillägg handlar om att man som läkare är skyldig att dela med sig av medicinsk kunskap för sina patienters bästa – och för att främja utvecklingen av hälso- och sjukvården.