Stefan Lindgren, ordförande i Svenska läkaresällskapet. Foto: Svenska läkaresällskapet

– Det är klart att jag är besviken eftersom vi hade lagt mycket kraft och arbete på att arbeta fram idén och verkligen sett fram emot en bred diskussion i läkarkåren. Men samtidigt visste vi att det ligger en stor utmaning i att försöka få till ett möte på det här sättet och engagera folk, säger Stefan Lindgren, ordförande i Svenska läkaresällskapet, till Läkartidningen.

Tanken med »Framtidens medicin & hälsa« var att samla stora delar av läkarkåren i ett helt nytt forum där hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor skulle diskuteras och debatteras. Programmet fokuserade på den framtida läkarrollen och kompetensen.

Men bara runt 150 personer hade anmält sig när beslutet om att ställa in mötet – som skulle ha ägt rum i mitten av november – fattades.

– Vi hade behövt en kritisk massa på cirka 500 deltagare för att det här formatet skulle fungera. Vi har fått väldigt mycket positiva kommentarer från olika håll kring mötets innehåll. Så intresset finns, det vet jag. Men formatet vi tänkt oss gav inte den respons som vi hade hoppats, säger Stefan Lindgren.

Varför fungerade det inte, tror du?

– Det är ett ganska stort steg att aktivt ta ett beslut att göra sig ledig i två dagar, och få arbetsgivarens stöd för det, i relation till att kanske delta i något som är inriktat på de medicinska sakfrågor som den enskilda läkaren arbetar med i vardagen. Den prioriteringen är mindre och mindre självklar för väldigt många läkare ute i verksamheten i dag.

Är det kört för den här typen av möten för hela läkarkåren nu då?

– Lärdomen vi får dra är väl att tiden kanske delvis är förbi för att anordna flerdagsmöten i traditionellt kongresskoncept kring den här typen av frågor. Vi måste hitta andra former att föra debatten och andra arenor att diskutera viktiga frågor, säger Stefan Lindgren och fortsätter:

– Det kanske är bättre att anordna möten i lite mindre kontext som fokuserar på några frågor i taget, alltså halv- eller heldagsmöten. Att inte längre anordna stora sammanhållna möten, utan ha en stor flora av aktiviteter som vänder sig till läkare där de finns. Sådana möten gör vi redan men de kan utvecklas.

Alla som har anmält sig till mötet kommer att få tillbaka deltagaravgiften, enligt Stefan Lindgren.