Immunterapi mot cancer, gensaxen CRISPR-Cas9 och forskning som banat väg för de nya effektiva läkemedlen mot hepatit C är en del av det som ofta föreslås. Liksom optogenetik och utveckling av behandling som gett kvinnor med HER2-positiv bröstcancer betydligt bättre prognos.

Ett tips är att leta bland dem som belönats med Laskerpriset – det som anses som det näst finaste priset i världen när det handlar om medicinsk forskning.

Hela 87 av dem som fått Nobelpriset i fysiologi eller medicin har nämligen först fått just detta pris.

En av dem som fått Laskerpriset – men ännu inte Nobelpriset – är immunterapipionjären James Allison, som upptäckte checkpointblockaden. Det är en metod där man blockerar bromsande signaler i immunsystemet med hjälp av antikroppar så att cancerceller lättare kan angripas.

Andra är Charles Rice, Ralf Bartenschlager och Michael Sofia som gjort viktiga upptäckter kring hepatit C.

Och här är några av dem som fått Nobelpriset efter att först ha fått Laskerpriset:

  • Youyou Tu som fick Nobelpriset 2015 för upptäckter rörande ny terapi mot malaria.
  • Thomas Südhof, James Rothman och Randy Schekman som fick Nobelpriset 2013 för att ha kartlagt hur cellens transportsystem är organiserat.
  • John Gurdon och Shinya Yamanaka som fick Nobelpriset 2012 för upptäckten att mogna, specialiserade celler kan omprogrammeras till omogna celler som i sin tur kan utvecklas till kroppens alla vävnader.
  • Robert Edwards som fick Nobelpriset 2010 för utvecklingen av in vitro-fertilisering.
  • Elizabeth Blackburn, Carol Greider och Jack Szostak som fick Nobelpriset 2009 för upptäckten av hur kromosomerna skyddas
av telomerer och enzymet telomeras.
  • Mario Capecchi, Martin Evans och Oliver Smithies som fick Nobelpriset 2007 för upptäckter av principer för att introducera specifika förändringar av gener i möss med hjälp av embryonala stamceller.