Glutamatdehydrogenas. Bilden illustrerar hur utvecklingen av kryoelektronmikroskopi lett till att forskare sedan 2013 rutinmässigt kan avbilda biomolekyler tredimensionellt i atomupplösning. Till vänster visas upplösningen före 2013, till höger visas upplösningen i dag. Illustration: Martin Högbom, Stockholms universitet/Nobelstiftelsen 

De tre forskarna tilldelas priset »för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning«. Enligt Kungliga vetenskapsakademien, som delar ut Nobelpriset i kemi, har deras metod »tagit biokemin in i en ny era«.

Att ta fram bilder av biomolekyler har under lång tid varit svårt. Med hjälp av kryoelektronmikroskopi går det att frysa molekylerna mitt i deras rörelser och visualisera aldrig tidigare visade förlopp.

Tekniken har använts för att studera bland annat virus, ribosomer och mitokondrier. Den användes till exempel för att visualisera zikaviruset. Kryoelektronmikroskopi kan användas för att ta fram bilder som kan användas till allt från grundforskning till läkemedelsutveckling.

Jacques Dubochet är verksam vid Université de Lausanne i Schweiz, Joachim Frank finns vid Columbia University i New York, USA och Richard Henderson arbetar vid MRC Laboratory of Molecular Biology i Cambridge, Storbritannien. Prissumman om nio miljoner svenska kronor delas lika mellan de tre pristagarna.