Alliansen har konverterat en del av sitt nyligen nedröstade budgetförslag till ett vallöfte: att låta personalen ta kontrollen över ett sjukhus och två vårdcentraler. Det handlar alltså inte om privatisering.

– Det här är något helt annat. Det här är ett personalkooperativ där man låter läkare och sjuksköterskor vara de som bestämmer, säger Carl Johan Sonesson, moderat regionråd i Skåne, till Läkartidningen.

– Nuvarande ledningsform kanske inte är den mest optimala och då tänker jag att man skulle testa lite olika sätt att styra våra sjukhus och vårdcentraler och sedan utvärdera det. Man har inte så mycket att förlora på det.

Vilka sjukhus och vårdcentraler det rör sig om vill han dock lämna öppet.

– Jag skulle vilja sitta ned med Läkarförbundet och Vårdförbundet för att diskutera vilka som skulle vara intressantast att driva på det här sättet.

Enligt Sveriges Radios Ekoredaktion har både Vårdförbundet och Kommunal valt att avvakta med en kommentar. Men Läkarförbundet är försiktigt positiv till idén.

– Vi tycker att frågan är intressant. Samtidigt måste man vara medveten om att det här är helt oprövat, så det är ett experiment i så fall, säger Erik Dahlman, ordförande i Mellersta Skånes läkareförening, i en intervju med Ekot.

Carl Johan Sonesson säger till Läkartidningen att han är öppen för att modellen med personalstyrt men regionägt sjukhus används både på större och mindre sjukhus. Den styrande minoriteten i Skåne är tveksam till förslaget, i synnerhet angående större enheter.

– Jag tror att om man ska pröva olika former av personalkooperationsdrift, då ska man nog börja med att pröva det i mindre skala snarare, på några vårdcentraler. Kanske lite dumt att börja med ett stort sjukhus, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) till Ekot.

Den senaste veckan har även en debatt mellan de politiska lägren förts på de lokala tidningarnas opinionssidor. Det som möjligen förvirrar diskussionen är att ett annat Alliansförslag vävts in: att två skånska sjukhus snarast borde upphandlas. Det röstades dock ned i regionfullmäktige nyligen.

Men om Alliansen vinner nästa val kan alltså personalstyrda enheter hamna på agendan ganska snart, menar Moderaternas Carl Johan Sonesson.

Om personalen styr ett sjukhus, oroas inte du av att släppa kontrollen över budgeten?

– Samtidigt har vi i dag ett överskridande av nästan alla sjukhusens budgetar. Så det skulle inte vara sensationellt om ett sådant här projekt inte heller klarade budget. Men man kanske kan skapa andra värden där patienten sätts mer i centrum.