I dag finns det läkarstudenter i Sverige som är så pass unga som 15 och 16 år. Deras extremt unga åldrar har fått de programansvariga att reagera.

– Jag har aldrig hört talas om så unga studenter som vi har i Sverige nu, säger Hans Hjelmqvist, programansvarig för läkarutbildningen vid Örebro universitet.

Han har tillsammans med Jan Brynhildsen, programansvarig vid Linköpings universitet, fått i uppdrag att utreda frågan av de övriga programansvariga.

– Vi – på samtliga läkarutbildningar – tycker att detta måste ses över. Vi tycker varken det är bra för de berörda studenterna, patienterna eller lärarna.

Enligt universitetslektor Agneta Ekman, läkarprogrammet vid Göteborgs universitet, finns det en oro att det ska bli vanligare med minderåriga läkarstudenter.

– Det här innebär exempelvis att en patient kan få tala om sina sjukdomar med en 15-åring – ett barn. Vi tycker inte att det är acceptabelt utan tycker att man bör vara äldre för att få utbilda sig till läkare.

Hans Hjelmqvist håller med om att den uppkomna situationen är väldigt problematisk.

– Det finns en del moment på läkarutbildningen, som dissektioner, som kanske inte är så bra för en så pass ung person att delta i.

Men det största problemet tycker han är själva patientkontakten. På de svenska läkarprogrammen möter studenterna patienter redan i början av utbildningen.

– Det kan uppstå obekväma situationer när studenter som är omyndiga träffar patienter. Vad tycker patienterna? Och hur ser en verksamhetschef på att ha personer som inte är vuxna i de här situationerna?

Det finns även oklarheter kring hantering av sekretess- och försäkringsfrågor.

Hans Hjelmqvist tycker en åldersgräns för universitetsutbildningar bör diskuteras. I dag måste lärosätena ta emot minderåriga studenter. Sjukvården kan däremot säga nej till att ta emot dem.

De programansvariga kommer inom kort att kontakta Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

– Vi vill få fram en gemensam syn med landstingen där vi har den verksamhetsförlagda utbildningen, så vi är överens om hur vi ska hantera det här. Sedan vill vi givetvis att det är förankrat hos Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet, säger Hans Hjelmqvist.

Någon åldersgräns för att börja på en universitetsutbildning i Sverige finns inte, så länge den sökande har rätt behörighet.

Snabbspår genom skolan

För studiebegåvade elever är det möjligt att börja skolan tidigare och/eller hoppa över årskurser. Det viktiga är att eleven når kunskapskraven.

Det är möjligt att läsa in gymnasiet vid sidan om grundskolan. I gymnasiet kan man också läsa in kurser i en snabbare takt och göra en prövning. Efter genomförd prövning sätts betyg med utgångspunkt i vad eleven kan vid prövningstillfället.

Enligt Skolverket är det upp till varje skola att avgöra om det är möjligt samt hur upplägget i så fall ska se ut. Som elev kan man dock inte kräva att få gå snabbare genom skolan.

Sedan 2009 finns även spetsutbildningar inom 25 ämnen i grundskolan. Eleverna som går dem har rätt att läsa och få betyg i gymnasiekurser om de vill. Spetsutbildningarna är en försöksverksamhet som pågår till 2022. Det finns även en försöksverksamhet med spetsutbildningar inom gymnasieskolan.

Källa: Skolverket