Undersköterskorna är den största yrkesgruppen inom vård och omsorg.

– Undersköterskorna utgör ryggraden i den kommunala äldreomsorgen och hemsjukvården. De utför också många kvalificerade arbetsuppgifter, exempelvis att på delegation från sjuksköterskor administrera läkemedel, sa Annika Strandhäll (S) vid pressträffen.

Ändå saknas det i dag regler för vad utbildningen till undersköterska ska innehålla eller vad en undersköterska ska kunna. För att råda bot på detta tillsätter regeringen därför nu en utredning med uppdraget att föreslå hur en sådan reglering skulle kunna se ut.

– Det kan handla om huruvida man ska införa en legitimation eller om gruppen ska omfattas av en skyddad yrkestitel. Man kommer att titta på lite olika alternativ, sa Annika Strandhäll.

Enligt ett pressmeddelande ska regeringen också ge Socialstyrelsen i uppdrag att sätta upp nationella kompetenskrav för undersköterskeyrket för ökad likvärdighet över landet. Samtidigt får Skolverket i uppdrag att lämna förslag till en undersköterskeexamen.

Utredningen ska senast vara klar den 30 april 2019.