Det är sprututbytesmottagningen på S:t Görans sjukhus i Stockholm som nu ger personer som injicerar droger – en grupp där det finns mycket hepatit C – en väg till de nya effektiva läkemedel som har revolutionerat behandlingen på området.

Sedan starten för två veckor sedan har tre patienter som bedömts ha indikation fått påbörja behandling.

– Det känns fantastiskt, för vi har ju sett behovet, säger Martin Kåberg, medicinskt ansvarig läkare på sprututbytesmottagningen.

Sedan några år är pågående injektionsmissbruk inte längre en kontraindikation till att få behandling. Men det är enligt Martin Kåberg ingen garanti för att den här gruppen faktiskt får det.

– Om jag skickar i väg våra patienter till infektionskliniken i Huddinge för behandling är risken stor att de inte kommer dit. Det är bättre att behandla där de befinner sig, fortsätter han.

Han tror också att det fortsatt finns en viss skepsis i sjukvården mot att behandla patienter med ett aktivt injektionsmissbruk.

– Man måste förstås ta hänsyn till patientens förmåga att ta emot behandlingen. Men av de ungefär 60 procent av våra patienter som har en aktiv, smittsam hepatit C tror jag att jag skulle kunna behandla hälften relativt problemfritt, säger Martin Kåberg, som till en början räknar med att sätta en eller ett par patienter i veckan på behandling.

Även på Sprutbytet i Malmö finns planer på att börja behandla mot hepatit C på plats.

Efter årsskiftet kommer 50 patienter att få behandling inom ramarna för en studie, enligt Marianne Alanko Blomé som är medicinskt ansvarig för verksamheten.

– De kommer att följas under lång tid för att påvisa – och åtgärda – en eventuell reinfektion, säger hon och tillägger att alla i studien utöver behandling mot sin hepatit C också kommer att få träffa en beroendeläkare.

– En sekundärvinst vi hoppas på är att patienterna kopplas till beroendevården den tid de får HCV-behandling.

Enligt Martin Kåberg uppfyller de flesta av patienterna på Sprututbytesmottagningen i Stockholm inte kravet i nu gällande riktlinjer på en leverskada motsvarande fibrosgrad 2 eller mer för att få behandling med de nya och effektiva, men än så länge dyra, läkemedlen.

– Majoriteten av våra patienter är inte så pass leverskadade ännu. Men jag tror att riktlinjerna kommer att förändras inom en relativt snar framtid, så att man kan få behandla alla, säger han.

För att lyckas utplåna hepatit C i den här gruppen – och samhället i stort – behövs det dock helt andra resurser än vad Sprututbytesmottagningen har, enligt Martin Kåberg.

– Då måste det till ett mer tydligt initiativ uppifrån, som ger möjlighet att behandla fler patienter samtidigt, säger han.

Läs debattartiklar om hepatit C-behandling i Läkartidningen:

De som injicerar droger självklar målgrupp för hepatit C-behandling

Behandling rekommenderas för alla med kronisk hepatit C

Motstridiga lagar bakom debatten om hepatit C-behandling