Sedan tidigare finns kompletteringsutbildningar för läkare med examen utanför EU/EES i Linköping, Stockholm och Göteborg. Utbildningarna ger inte en svensk läkarexamen, utan är AT-förberedande. Har man gått en kompletteringsutbildning har man rätt att söka allmäntjänstgöring.


Efter ett regeringsuppdrag är nu ytterligare två kompletteringsutbildningar på väg. Först ut är Lunds universitet, som startar sin ettåriga utbildning till våren. 214 sökande konkurrerar om 20 platser. Urvalet sker i två steg. Först får man skriva ett kunskapstest som innehåller hundra kliniska frågor.– Det är grundutbildningsfrågor som alla läkare måste kunna för att göra AT, säger programdirektören Ulla Westin.

Efter provet intervjuas ett 30-tal av dem som har bäst resultat på kunskapstestet. 20 antas sedan till utbildningen.

Vid Umeå universitet pågår arbetet med att bygga upp en kompletterande utbildning. Där tänker man satsa på en tvååring utbildning med fokus på medicinsk svenska det första året. Antagningen öppnar i mars, och utbildningen startar om ett år.

– Under det medicinska kunskapsprovet har det varit en del språkförbistring och vi tror att det är en del av problematiken. Därför tycker vi att det behövs ett tvåårigt upplägg, säger Magnus Hultin, programansvarig för läkarprogrammet i Umeå.

Planen är att man ska kunna gå utbildningen på distans, så att deltagarna kan göra sin praktik på hemorten. Men det bygger på att handledarna vill samarbeta med universitetet och låter sig utbildas för uppgiften, påpekar Magnus Hultin.

I veckan meddelade Landstinget Sörmland att man, i samarbete med Eskilstuna folkhögskola, startar en introduktionsutbildning som ska göra det lättare för utlandsfödda läkare att komma in i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Utbildningen riktar sig till utlandsfödda läkare och sjuksköterskor och börjar i november. Målet är enligt landstinget att korta vägen till anställning och legitimation. Häften av utbildningen utgörs av praktik. 

Läs också:

Umeå och Lund får kompletterande utbildningar för tredjelandsläkare

Var fjärde som började kompletteringsutbildning har fått svensk legitimation