Kirurger kan lära av andra högriskyrken. Det menar forskaren och kirurgen Teodor Grantcharov vid St Michael’s hospital i Toronto, Kanada. Det är han som tagit fram den svarta lådan med syftet att förbättra patientsäkerheten och undvika framtida misstag i operationssalarna.

Den svarta lådan är konstruerad enbart för titthålsoperationer. Den sparar all data från operationssalen inklusive video, personalens konversation, rumstemperatur och decibelnivåer. Med billiga medel kunde antalet fel i operationssalarna på St Michael’s hospital minskas med 50 procent, berättar Teodor Grantcharov för Sveriges Radio.

Nu ska metoden testas vid Karolinska universitetssjukhuset.

– Om vi kan nå färre vårdskador så är det klart att det är huvudmålet, säger kirurgen Magnus Kjellman, som driver projektet, till Sveriges Radio.

– Men sedan kan vi också se att personalen får en bättre sammanhållning och att alla jobbar ihop och det tror jag är en jätteviktig faktor. Sedan finns det en ekonomisk vinst för sjukhus och samhälle genom att vi får färre vårdskador.

Tekniken testades för första gången år 2014 i Kanada och har sedan använts i bland annat Danmark och USA. På St Michael’s hospital såg man till exempel tidigt att 84 procent av felen gjordes vid två specifika moment, vilka kirurgerna då fick träna extra på. Men man har även tittat på mindre påtagliga faktorer, såsom kommunikation och gruppdynamik.

I år presenterade också Teodor Grantcharov ett arbete med att involvera artificiell intelligens i hanteringen av data från den svarta lådan. Han och hans team har »lärt« datorn att känna igen incidenter genom att mata den med bilder som människor redan har analyserat.

Han har även börjat bjuda in expertis från andra områden för att förbättra säkerheten vid kirurgi.

– Ta till exempel operationsrumsdesign. Vårt team har inte den kunskapen eller bakgrunden, så vi kan inte erbjuda någon insikt i hur design kan göra kirurgi säkrare. När forskare kommer in med expertis i design, så kan vi se den data vi samlat i ett helt nytt ljus, berättar Teodor Grantcharov i en intervju på St Michael’s hospitals webbsida.