Claes Gustafsson, professor i medicinsk kemi vid Sahlgrenska akademin. Foto: Cecilia Hedström

– Ja, jag tycker att det här är ett mycket välmotiverat och bra pris. Det är till en väldigt grundvetenskaplig upptäckt, men en grundvetenskaplig upptäckt som har stora implikationer, säger han och fortsätter:

 – Hormonfrisättning, vakenhetsmönster, hur vi äter och så vidare – allt det där styrs av de här cyklerna. Så det har väldigt stor humanmedicinsk betydelse, även om den grundläggande upptäckten gjordes hos bananfluga.

Han konstaterar också att det här är ett forskningsfält som fortsätter att expandera.

– Vi har ju inte en enda cykel, utan många av våra olika celltyper har egna cykler. Ja, vi är nästan en hel klockaffär. Och för att få ihop aktiviteten i alla våra cykler spelar den cirkadianska rytmen otroligt stor roll. 

Läs också:

Förklarade cellernas »inre klocka« – tre delar på Nobelpris

»Paradigmskifte av det slag som ska till för ett Nobelpris«