Det är Dagens Nyheter som rapporterar om den eskalerande vårdplatsbristen vid Karolinska universitetssjukhuset, bland annat inom patientområde övre buk i Huddinge. Under semesterveckorna var plats- och personalbristen så stor att tolv patienter med levercancer respektive cancer i bukspottskörteln inte kunde opereras i tid – det vill säga inom 36 dagar efter fastställd diagnos.

– Det är inte bra att patienterna får vänta. Det ökar risken att patienten avlider, det kan man inte säga emot. Ju längre man väntar med att behandla en tumör, desto sämre, säger överläkare Ralf Segersvärd till Dagens Nyheter.

Han har utrett de tolv fallen för att analysera om något av dem lett till undvikbar vårdskada. Som en konsekvens av utredningen har Karolinska universitetssjukhusets chefläkare Nina Nelson Follin anmält tre av fallen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

– I två av de här fallen bedömer vi att väntetiden kan ha haft en negativ betydelse för patienten. I det tredje fallet var det andra omständigheter som spelade in, säger hon till Dagens Nyheter.

Patientområde övre buk är dock inte ensamt om att drabbas av vårdplatsbristen. Enligt Dagens Nyheter har antalet patienter som står i kö till vård vid Karolinska universitetssjukhuset totalt sett ökat med 43 procent på ett år och uppgick i slutet av augusti till 5 489 personer. Kön till behandling har ökat ännu mer, med 52,2 procent från augusti 2016 till augusti 2017.

De patienter som inte får vård och behandling inom tiden för vårdgarantin kan vända sig till vårdgarantikansliet i Stockholms läns landsting, SLL. Landstingets chefläkare Johan Bratt uppger dock för Dagens Nyheter att det har blivit svårare att hjälpa patienterna, då många ärenden rör sådan högspecialiserad vård som enbart kan utföras vid Karolinska universitetssjukhuset.

Sjukhuset har nu öppnat ett eget vårdgarantikansli för att slussa patienterna vidare till andra vårdgivare, inom eller utanför länet.

– Att samarbeta inom SLL och ibland med andra sjukhus är ett sätt för oss att klara vårt högspecialiserade uppdrag. Sedan söker vi lite mer stöd under den här perioden, säger Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör och operativ produktionsdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset, till Dagens Nyheter.